منطقه هفت

 

شماره تلفن داخلی

تلفن های داخلی شهرداری منطقه هفت
حوزه شهردار   حراست و بازرسی 
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی
1 مدیر حوزه شهردار خانم ثابتان 300   1 مسئول حراست آقای خانمحمدی 207
2 مسئول دفتر شهردار  خانم رنجبر 203-214   2 مسئول بازرسی  آقای بحرانی 269
3 کارشناس طراحی آقای شاطر پوری 298   3 حفاظت فیزیکی آقایان ماندنی، رضایی و آزاد 251
4 مسئول حمل و نقل و ترافیک - 208          
6 کنترل پروژه خانم حمزئیان 201   حوزه معاونت خدمات شهری
          ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی
اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی    1 معاون خدمات شهری آقای بیابانی 230
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی   2 دفتردار خدمات شهری آقای روستائی 230
1 رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی آقای موسوی 245   3 مسئول کنترل تخلفات  آقای جعفری 235
2 مسئول کارگزینی خانم میرزایی 295   4 کارشناس تخلفات آقای متین راد 240
3 کارشناس آمار و برنامه ریزی  خانم صالحی 208   5 دفتردار تخلفات آقای جوکار 292
4 ترابری آقای جمشیدی 211   6 رییس اداره تأسیسات و امورشهر آقای پرواز 233
          7 کارشناسان امورشهر آقای موسوی  234
دبیرخانه    8 کارشناس تأسیسات و دفتردار امورشهر آقای دهقانی 237
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی   9 موتورخانه آقایان استواری، پیروی و مهبودی 252
1 مسئول و متصدی دبیرخانه آقای رنجبر و خانم احترامی 247   10 شرکت پیمانکاری تأسیسات - 301
    `     11 مسئول امورسیما، منظر و فضای سبز آقای احسان جو 238
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات   12 کارشناسان فضای سبز آقای علیمردانی و خانم نیکی 236
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی   13 کارشناسان فضای سبز - 287
1 مسئول و کارشناس IT خانم احمدی کیا و آقای نجفی 217   14 کارشناس HSE خانم کاظمی 236
                 
حوزه مالی و اقتصادی   حوزه معاونت فنی و عمرانی
ردیف   نام و نام خانوادگی شماره داخلی   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی
1 معاون مالی و اقتصادی  آقای عزیزسلج  260   1 معاون فنی و عمرانی  آقای موسوی 231
2 کارپردازی  آقای حیدری 261   2 کارشناسان عمران  آقایان نوذری و پارسایی و مظلومی 259
3 رییس اداره مالی خانم الهی منش 262   3 کارشناسان عمران  آقایان کوثر و میرزایی 241
4 کارشناس مالی (امور قراردادها) آقای مظفری 263   4 دفتردار عمران - 231
5 کارشناس مالی (مغایرت بانکی- ممیزی) خانمها کشاورزی و گلخنی 264          
6 جمعدار اموال  خانم تارخ 213   امور املاک و مستغلات
          ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی
حوزه شهرسازی و درآمد   1 مسئول امور املاک و مستغلات خانم بقال پور 209
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی   2 کارشناس املاک آقای ابراهیمی 209
1 معاون شهرسازی و معماری آقای جعفری 205          
2 رئیس فنی  آقای رکنی 218   امور حقوقی
3 دفتردار معاون شهرسازی و معماری آقای اله مرادی 206   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی
4 شهرساز آقای مکارم پور 283   1 مسئول امور حقوقی آقای محمدی 232
5 شهرساز آقای خواجه رحیمی 284   2 کارشناسان حقوقی آقایان اکبری و حسینی 232
6 شهرساز خانم حسینی 285          
7 شهرساز آقای نیکنام 290   کمیسیون ماده صد 
8 شهرساز آقای صفایی 220   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی
9 کارشناسان توسعه معابر آقایان خردمندی و برهمت 272   1 دبیرکمیسیون ماده صد خانم کدخدایی 210
10 کارشناسان بازدید آقایان گلکاری، ابراهیمی 219   2 کارشناسان کمیسیون ماده صد خانم علیزاده-آقای بمانی 210
11 کارشناس بازدید آقای امیری 221          
12 دبیر کمیسیون معماری آقای نجات بخش 276          
13 مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد پایدار آقای صفیان 271   آبدارخانه
14 کارشناسان درآمد آقایان کرمی و نصیبی  273   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی
15 کارشناسان درآمد خانم گلندی و آقای شمالی 216   1 آبدارخانه حوزه شهردار آقایان کریمی و زارع 212
16 نماینده اصناف خانم رنجبر 268          
17 مسئول کمیته ممیزی خانم شایان 293   بانک شهر
18 کارشناسان ممیزی خانم عباسی  225   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی
19 بایگانی آقایان اسدزاده، غفاری و فتحی 279   1 بانک شهر  - 281
                 
امور ارتباطات و فرهنگی   شماره تلفن های عمومی منطقه : 
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی   37240091-37242780-37220077
1 مسئول امور ارتباطات و فرهنگی آقای عبدالهی 289          

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
۶۳۹۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
بلوار فرصت شیرازی ابتدای خیابان ساحلی ایستگاه شماره 7 آتش نشانی
37240091-37242780-37220077
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴