شماره تلفن داخلی

  نام واحد کارکنان واحد  شماره  نام واحد  کارکنان واحد  شماره 
حوزه شهردار دفتر شهردار مسئول دفتر          آقای دهقانی 203  حقوقی   آقای یزدانی - خانم خوش آئین 208
مدیر حوزه          خانم ثابتان  215 بازرسی آقای اکبری 269
حراست  آقای  اسلامی 207
نیروی خدماتی دفتر شهردار 212 کارشناس ترافیک  آقای علوی زاده  232
حوزه شهرسازی و معماری معاون شهرسازی و معماری منطقه  آقای حق شناس 206 دبیر کمیسیون ماده صد خانم مریدی 210
آقای عاملی آقای غفاری
کارشناس فنی آقای کاوسی
مسئول املاک  خانم سمائی 276 کارشناسان املاک آقایان : دهقان - ابراهیمی و خانم بقال پور  209
رئیس شهرسازی و معماری  آقای جعفری  218 شهرساز  خانم عباسی       223       خانم رحیم خانلی 225
شهرساز کارشناس پسماند:  آقای حیدری 283
کمیسیون معماری آقایان شاطر پوری-کدخدا 290
خانم شایان 220 کارشناس فنی  آقای گلکاری - آقای نیکنام 219
خانم کدخدائی 221 نقشه برداری  آقایان : برهمت - شاهسونی 272
راهبر سیستم : خانم پناهی 294
گردش پرونده  خانم جویا 279
حوزه خدمات شهری معاون خدمات شهری آقای مهندس تاشکه دفتردار :آقای آیات 230  تخلفات       آقای جوکار 292
امور شهر و تأسیسات  آقای پور حسن       233  دفتر دار : آقای محمودی 234 دفتر دار : تخلفات  آقای سربی    240    آقای حسام پور 235
کارشناس تأسیسات  آقای امیری 237 مسئول فضای سبز  آقای کورآوند  287
کارشناس فضای سبز  آقای قاسمی 
موتور خانه  آقای استوار 301 کارشناسان فضای سبز  خانمها :مقتبس - مهدی زاده - نیکی 236
کارشناس امور شهر آقایان : پرواز - موسوی   234 کارشناس زیباسازی آقای حسینی پور 232
حوزه فنی و عمرانی معاون فنی و عمرانی آقای مهندس مظفری   224    دفتر دار : آقای رنجبر 231 کارشناسان عمران آقایان :   نوذری - برکان - پارسایی 257
کارشناس کنترل کیفیت آقای مینا  231 نوروزی مقدم - پارسایی
نقشه برداری عمران آقای مینا 238
کارشناسان عمران  آقایان : کوثر - موسوی - مظلوم 241
حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی رئیس  اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  آقای دولتخواه   245 موتوری  آقای بهمنی  211
کارگزینی آقای موسوی 295 کاردکس آقای نوروزی  251
دبیرخانه  آقای افسری  خانم ناصری  247 مردمیار پاسخگوی الکترونیک اقای برزگر 253
    248 کارشناس سرمایه گذاری آقای شاهسونی 272
کارشناس برنامه ریزی خانم حسینی پور  277  کارشناس فن آوری اطلاعات  خانم احمدی کیا  217
روابط عمومی و فرهنگی آقای: ریاستیان        249 فرهنگی: خانم زارع 293 آقای نجفی
حوزه مالی  معاون مالی و اقتصادی آقای یزدان پرست  260 مغایرت بانکی  - 263
کارپردازی آقای زارعی 261 صدور چک - بایگانی آقای برزگر 265
حسابداری اعتبارات و ممیزی  خانمها : الهی منش - گلخنی  262 انبار و اموال  خانم تارخ 213
قراردادها آقای عزیز سلج  255
 تنظیم اسناد  خانم خادمی 266 حقوق و دستمزد  خانم زیادی پور  264
واحد درآمد و نوسازی  رئیس درآمد و نو سازی آقای ناصر آرمان 271 اصناف  خانم طالبان پور  268
محاسب درآمد آقایان : بازیار - نصیبی 273 بایگانی  اقای اسد زاده - خاموشان 279
محاسب نوسازی  آقای سیفی  222 بانک شهر  37223659 281
واحد تقسیط چک و صدور استعلام  آقای کیوان زینلی 274 محاسب درآمد - پاسخ استعلام خانم گنجی زاده  228
محاسب ساختمانی  آقای نظامی  216    شماره تلفن های شهرداری منطقه هفت    37240091 و 37242780 و 37220077 
کارشناس مطالبات آقای قندنوش  284
دبیر کمیسیون مطالبات  خانم قهرمانی  285

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
تعداد بازدیدها : ۷۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است