• حراستr

  • شهر دوستدار کودکr  
مهندس سعید معصومی
 
              شهردار منطقه هفت
               مهندس سعید معصومی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه
  •  استعلامات
  •  پروژه ها
  •  فعالیت فرهنگی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه و مزایده
  •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۲۴۲
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۳۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۸۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۸۹ نفر
کل بازدیدکنندگان ۹۳۹۸۵ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۲۴۲
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۳۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۸۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۸۹ نفر
کل بازدیدکنندگان ۹۳۹۸۵ نفر
ثبت درخواست های شهرسازی
سامانه رفاهی
شهرداری الکترونیک
سامانه 137
نظام پیشنهادات
اتوماسیون اداری