• سامانه سامدr

  • نقشه گوگلr

  • ستاد خبریr  
مهندس رضا مسعودی
 
              رزومه شهردار منطقه هفت
               مهندس رضا مسعودی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه
  •  استعلامات
  •  پروژه ها
  •  فعالیت فرهنگی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه و مزایده
  •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۱۲۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۹ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۸۰۷۸ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۱۲۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۵۹ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۸۰۷۸ نفر
سامانه رفاهی
شهرداری الکترونیک
سامانه 137
نظام پیشنهادات
اتوماسیون اداری