• حراستr

  • شهر دوستدار کودکr  
مهندس سعید معصومی
 
              شهردار منطقه هفت
               مهندس سعید معصومی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه
  •  استعلامات
  •  پروژه ها
  •  فعالیت فرهنگی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه و مزایده
  •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۱۸۲
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۲۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۶۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۶۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۳۱۶۶ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۱۸۲
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۲۶ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۶۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۶۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۶۳۱۶۶ نفر
سامانه رفاهی
شهرداری الکترونیک
سامانه 137
نظام پیشنهادات
اتوماسیون اداری