• گیاهانr

  • ماسکr

  • حراستr

  • شهر دوستدار کودکr  
مهندس سعید معصومی
 
              شهردار منطقه هفت
               مهندس سعید معصومی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟

لینک های مرتبط 

  •  اخبار
  •  مناقصات
  •  پروژه ها
  •  فعالیت فرهنگی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه و مزایده
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۷۴
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۱۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۱۹ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۵۷۴۲۷ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۷۴
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۱۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۱۹ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۵۷۴۲۷ نفر
سامانه رفاهی
شهرداری الکترونیک
سامانه 137
نظام پیشنهادات
اتوماسیون اداری