• سامانه سامدr

  • نقشه گوگلr

  • ستاد خبریr  
مهندس اسماعیل صالحی
 
              شهردار منطقه هفت
               مهندس اسماعیل صالحی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه
  •  استعلامات
  •  پروژه ها
  •  فعالیت فرهنگی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه و مزایده
  •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۳۳
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۵۸۹۱ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۳۳
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۶۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۵۸۹۱ نفر
سامانه رفاهی
شهرداری الکترونیک
سامانه 137
نظام پیشنهادات
اتوماسیون اداری