• شهر دوستدار کودکr  
مهندس سعید معصومی
 
              شهردار منطقه هفت
               مهندس سعید معصومی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه
  •  استعلامات
  •  پروژه ها
  •  فعالیت فرهنگی

نظرسنجی

به نظر شما کدام خدمات شهری اولویت بیشتری دارند؟
  •  اخبار
  •  مناقصه و مزایده
  •  استعلام
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۸
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۵۰ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۵۰ نفر
کل بازدیدکنندگان ۵۱۴۲۹ نفر
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز ۸
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۵۰ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۵۰ نفر
کل بازدیدکنندگان ۵۱۴۲۹ نفر
سامانه رفاهی
شهرداری الکترونیک
سامانه 137
نظام پیشنهادات
اتوماسیون اداری