مسئولین

مسئولین واحدهای شهرداری منطقه هفت
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم
سعید معصومی شهردار منطقه 203 37213097-37232939
علیرضا بیابانی معاون خدمات شهری 230 37213121
سعید اسکندری معاون شهرسازی و معماری 206 37215321 -37242776
محمد یزدان پرست معاون مالی و اقتصادی 260 37242781
روح الله مظفری معاون فنی و عمران 231 37242779
غلامرضا اسلامی مسئول حراست 207 37225080
مهدی چشم براه مسئول بازرسی 269 37210286
رحمن افضل رئیس اداره سرمایه انسانی 245 37242777
محمد جعفری رئیس فنی 218 37242776
ناصر آرمان مسئول درآمد 271 37230009
ملیحه بقالپور سرپرست املاک 276 37242773
محمد کاظم پورحسن مسئول تاسیسات و امورشهر 233 37210285
محمد مقتدر مسئول  حقوقی 208 -
رضا کورآوند مسئول فضای سبز 287 -
امیر احسان خاوری مسئول تخلفات 235 37240093
ملیحه کدخدایی دبیر کمیسیون ماده صد 210 37242771
امیر عبداللهی مسئول روابط عمومی و فرهنگی 289 -
 
 
 

منبع : منطقه هفت
۱۲۷۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است