بوستانها

باغ خانواده

مساحت : 13500متر مربع

مساحت فضای سبز :

امکانات : آلاچیق-زمین بازی کودکان-وسایل بدنسازی

آدرس: میدان الله ابتدای بلوار خلیج فارس

بوستان شهروند-فاز دو

مساحت : 50000متر مربع

مساحت فضای سبز :

امکانات :

آدرس: بلوار اتحاد- خیابان نهالستان

بوستان فاضل

مساحت : 4500 متر مربع

امکانات :فضای بازی کودکان، فضای سبز، ساختمان تجاری، آلاچیق، سرویس بهداشتی و...

آدرس: بلوار اتحاد- خیابان نهالستان

بوستان شهروند-فاز یک

مساحت : 80000متر مربع

مساحت فضای سبز : 29000 متر مربع

امکانات : 1067 متر مربع اسباب بازی-وسایل بدنسازی

آدرس: بلوار اتحاد- خیابان نهالستان

پارک پرواز

مساحت : 16146 متر مربع

مساحت فضای سبز : 10447 متر مربع

امکانات : 232 متر مربع اسباب بازی - وسایل بدنسازی

تجهیزات بازی: دستگاه بادی- 4 عدد میز پینگ پونگ -2 عدد میز شطرنج

آدرس: بلوار مدرس - خیابان سردخانه

پارک سهل آباد

 

آدرس: سهل آباد

پارک سیبویه

مساحت : 4910 متر مربع

مساحت فضای سبز : 2376 متر مربع

امکانات : 257 متر مربع اسباب بازی - وسایل بدنسازی- زمین بسکتبال

آدرس: بلوار فرصت شیرازی- شهرک سیبویه

پارک مطهر

مساحت :2532 متر مربع

مساحت فضای سبز :1740 متر مربع

امکانات : 353 متر مربع اسباب بازی

آدرس: بلوار فرصت شیرازی- خیابان مطهر

پارک حاشیه فرصت

مساحت : 42398 متر مربع

مساحت فضای سبز : 23179 متر مربع

امکانات : 155 متر مربع اسباب بازی - وسایل ورزشی بدنسازی

آدرس: بلوار فرصت شیرازی

پارک احمد آباد

مساحت : 3466 متر مربع

مساحت فضای سبز : 2450 متر مربع

امکانات : 251 متر مربع اسباب بازی-وسایل بدنسازی -میز شطرنج -میز پینگ پونگ

آدرس: بلوار شهید شیرودی-شهرک احمد آبا

پارک حاشیه میدان پیام

مساحت :4480 متر مربع

مساحت فضای سبز :1946 متر مربع

آدرس: خیابان بریجستون


منبع : منطقه هفت
۱۳۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است