منطقه هفت

 

مالیات، عوارض و بیمه

« نحوه پرداخت انواع مالیات، عوارض و بیمه به سازمان های مرتبط توسط شهرداری»

الف : طبق مفاد پیمان و مواردی که در پیمان ذکر می شود، کسر مالیات و بیمه از پیمانکاران به شرح زیر می باشد:

  1. پرداخت مالیات توسط پیمانکاران عمرانی، ابنیه، تاسیسات، لوله گذاری، تامین نیروی انسانی و خاکبرداری و حمل ماشین آلات عمرانی و خدماتی طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت 3% مبلغ صورت وضعیت پیمانکار می باشد.
  2. معادل 6% مبلغ پیمان، به عنوان مالیات بر ارزش افزوده مازاد بر مبلغ پیمان به پیمانکاران پرداخت میگردد که توسط پیمانکار به اداره مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میگردد که البته چک فوق در وجه پیمانکار صادر میشود.
  3. در خصوص پرداخت عوارض نیز بر اساس قوانین سازمان امور اقتصادی و دارایی، شهرداریها از پرداخت عوارض معاف می باشند. البته معادل 3% مبلغ پیمان بابت عوارض ارزش افزوده مازاد بر مبلغ پیمان به پیمانکاران پرداخت میگردد که توسط پیمانکار به اداره مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میگردد، شهرداری چک عوارض را نیز در وجه پیمانکار صادر می نماید و پیمانکار به مأخذ 9% بابت ارزش افزوده به اداره دارایی پرداخت می نمایند (که 3% عوارض شهرداری و 6% مالیات می باشد) که شهرداری می بایست 9% را به کلیه پیمانکارانی که در سامانه ارزش افزوده ثبت نام کرده اند پرداخت نماید.
  4. پرداخت بیمه پیمانکاران به شرح زیر می باشد:

الف : پیمانکارانی که قراردادهای خدماتی، تامین نیروی انسانی، نقشه برداری و به طور کل قراردادهایی که فقط با نیروی انسانی در ارتباط هستند به صورت 67/16% از مبلغ کل پیمان میباشد.

ب: بیمه پیمانکارانی که قراردادهایی همراه با تامین مصالح دارند به صورت 78/7% از مبلغ پیمان می باشد.

ج: حق بیمه پیمانکاران پروژه های عمرانی به صورت مقطوع 6/6% می باشد که 6/1% درصد سهم پیمانکار و 5% سهم کارفرما می شود.

ب : همچنین کسر بیمه و مالیات حقوق پرسنل نیز به شرح زیر به اطلاع رسانیده می شود ::

  1. پرداخت بیمه پرسنل به شرح زیر می باشد :

حق بیمه کارمندان شامل 30% حقوق ماهیانه است که از این مبلغ، 23% توسط کارفرما تامین میشود (شامل 3% بیمه بیکاری است که این مبلغ از کارمندانی که استخدام آنها به صورت پیمانی و ثابت باشد کسر نمی شود)، 7% باقیمانده نیز از حقوق پرسنل کسر میشود که این مبلغ از فرزندان خانواده معزز شهدا کسر نمیشود و همچنین شامل حق عائله مندی نیز نمیشود.


منبع : منطقه هفت
۱۴۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
بلوار فرصت شیرازی ابتدای خیابان ساحلی ایستگاه شماره 7 آتش نشانی
37240091-37242780-37220077
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴