حضور نیروهای امور شهر در سطح منطقه هفت جهت باز کردن جداول و کانال های روباز سطح منطقه


منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
۷۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است