آموزش شهروندی با موضوع مدیریت بحران

با توجه به استمرار آموزش های شهروندی و همچنین آشنایی شهروندان با موضوع مدیریت بحران در زمان زلزله، سیل و حوادث ناگوار، کیف بقاء و وسایل مورد نیاز در بحران ها به شهروندان معرفی گردید.
در این طرح از حدود 50 قلم از وسایل ضروری که شهروندان برای گذراندن حداقل 24 ساعت در حوادث زلزله، سیل و حوادث مشابه به آن که شامل بسته کمک های اولیه، بسته مواد غذایی، بسته امداد و نجات، بسته اطفاء حریق و .. به آن نیاز دارند معرفی  آموزش داده شد.
 
 
 
Attachments area
 
 
 

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
۴۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است