عملیات گندزدایی و ضد عفونی مراکز توانبخشی، اعصاب و روان و مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان(مرکز ماده ۱۶ دهکده سلامی)

عملیات گندزدایی و ضد عفونی مراکز توانبخشی، اعصاب و روان و مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان(مرکز ماده ۱۶ دهکده سلامی)  
در‌جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
توسط نیروهای امور شهر شهرداری منطقه هفت

روابط عمومی شهرداری منطقه هفت شیراز 

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
تعداد بازدیدها : ۸۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است