حضور پر شور کارکنان شهرداری منطقه ۷ شیرازدرراهپیمایی باشکوه روز ۲۲ بهمن ماه

شکوه حضور در ۲۲ بهمن ماه؛
حضور پر شور کارکنان شهرداری منطقه ۷  شیراز  در راهپیمایی باشکوه روز ۲۲ بهمن ماه
شهردار منطقه هفت و کارکنان و بسیجیان شهرداری این منطقه همگام و همراه با سایر  شهروندان در راهپیمائی با شکوه روز ۲۲ بهمن ماه شرکت و عهد و میثاقی دوباره با آرمان های والای انقلاب اسلامی بستند.
 
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت شهردار منطقه هفت به همراه  کارکنان و بسیجیان این منطقه بار دیگر با حضور خود را راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن ماه عهد و پیمانی دوباره با آرمان های والای انقلاب اسلامی بستند.
گفتنی است حضور گسترده کارکنان این شهرداری در کنار سایر شهروندان و نیروهای و کارکنان شهرداری شیراز ، میثاقی با راه مقدس شهداء، امام راحل و مقام معظم رهبری می باشد.

Firoozeh Ahmadikia firoozeh.ahmadikia1981@gmail.com

Attachments10:23 AM (1 minute ago)
 
to Firoozeh
 
 
 
 
 
شکوه حضور در ۲۲ بهمن ماه؛
حضور پر شور کارکنان شهرداری منطقه ۷  شیراز  در راهپیمایی باشکوه روز ۲۲ بهمن ماه
شهردار منطقه هفت و کارکنان و بسیجیان شهرداری این منطقه همگام و همراه با سایر  شهروندان در راهپیمائی با شکوه روز ۲۲ بهمن ماه شرکت و عهد و میثاقی دوباره با آرمان های والای انقلاب اسلامی بستند.
 
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت شهردار منطقه هفت به همراه  کارکنان و بسیجیان این منطقه بار دیگر با حضور خود را راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن ماه عهد و پیمانی دوباره با آرمان های والای انقلاب اسلامی بستند.
گفتنی است حضور گسترده کارکنان این شهرداری در کنار سایر شهروندان و نیروهای و کارکنان شهرداری شیراز ، میثاقی با راه مقدس شهداء، امام راحل و مقام معظم رهبری می باشد.

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
۱۴۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است