آسفالت قسمت انتهایی خیابان نصر شرقی(برم دلک)

 در ادامه آسفالت معابر و خیابانهای سطح منطقه هفت، قسمت انتهایی خیابان نصر شرقی(برم دلک)عملیات زیر سازی و آسفالت آن انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت مظفری معاون فنی و عمرانی منطقه افزود:در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و سهولت در تردد وسائل نقلیه عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر انتهای خیابان نصر شرقی انجام شد.
وی میزان آسفالت مصرفی برای اجرای این مسیر را ۶۰۰ تن اعلام کرد و تصریح کرد:عملیات روکش آسفالت و بهسازی معابر با هدف تسهیل در تردد و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام می شود.

Firoozeh Ahmadikia firoozeh.ahmadikia1981@gmail.com

Attachments8:28 AM (12 minutes ago)
 
to Firoozeh
 
 
 
 
 
در ادامه آسفالت معابر و خیابانهای سطح منطقه هفت، قسمت انتهایی خیابان نصر شرقی(برم دلک)عملیات زیر سازی و آسفالت آن انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت مظفری معاون فنی و عمرانی منطقه افزود:در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و سهولت در تردد وسائل نقلیه عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر انتهای خیابان نصر شرقی انجام شد.
وی میزان آسفالت مصرفی برای اجرای این مسیر را ۶۰۰ تن اعلام کرد و تصریح کرد:عملیات روکش آسفالت و بهسازی معابر با هدف تسهیل در تردد و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام می شود.
 
 
 
Attachments area
 
 
 

Firoozeh Ahmadikia firoozeh.ahmadikia1981@gmail.com

Attachments8:28 AM (12 minutes ago)
 
to Firoozeh
 
 
 
 
 
در ادامه آسفالت معابر و خیابانهای سطح منطقه هفت، قسمت انتهایی خیابان نصر شرقی(برم دلک)عملیات زیر سازی و آسفالت آن انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت مظفری معاون فنی و عمرانی منطقه افزود:در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و سهولت در تردد وسائل نقلیه عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر انتهای خیابان نصر شرقی انجام شد.
وی میزان آسفالت مصرفی برای اجرای این مسیر را ۶۰۰ تن اعلام کرد و تصریح کرد:عملیات روکش آسفالت و بهسازی معابر با هدف تسهیل در تردد و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام می شود.
 
 
 
Attachments area
 
 
 

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۱۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است