حضور مهندس معصومی شهردار دبیرستان مختارنامه به مناسبت آغازین روز بازگشایی مدارس

به مناسبت آغازین روز بازگشایی مدارس مهندس معصومی شهردار به همراه مهندس تاشکه با حضور در دبیرستان مختارنامه واقع در منطقه هفت شهرداری طی مراسمی در میان دانش اموزان با بیان ایام شیرین سازندگی و پرورش در مدارس زنگ آغاز سال تحصیلی را نواختند .به

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
۴۸۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است