برگزاری جلسه شهردار منطقه مهندس معصومی و مسیولین واحدها

امروز شنبه 16 شهریور جلسه مهندس معصومی شهردار منطقه هفت و مسولین منطقه بود. جلسه ای سرشار از صمیمیت و همدلی که شهردار بر آن تاکید داشت که در محیط کار اعمال شود و همگی با برنامه و زمان بندی شده عمل نمایند ضمن اینکه در بحت و گفتگوها نظر همکاران به این موضوع جلب داده شده که بر روی نواقص و انحرافات فعالیت حتما اسیب شناسی بعمل آید تا به یک راهکار منطقی دست بیابیم. در ادامه جلسه با طرح مشکلات و ضعفهای موجود در اجرا و اشاره به این موضوع که در بعضی مسائل ضروریست بصورت تخصصی جلسه داشته باشیم تا به یک راهکار عملیاتی دست پیدا کنیم. در پایان جلسه با ذکر صلوات ختم جلسه اعلام شد.

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
۱۴۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است