جلسه شهردار منطقه هفت مهندس معصومی و پرسنل منطقه

جلسه مهربانانه مهندس معصومی شهردار منطقه هفت با همکاران منطقه با ابلاغ رهنمودهایی در خصوص همدلی و یگانگی جمعی و لذت بردن از همکار و کار مفید کردن و توجه به وظایف و ماموریت‌های محوله با جدیت و شادابی برای رضای خالق فعالیت کنیم.
مسولیت پذیری، انضباط و جلب رضایت ارباب رجوع را در صدر امور خود قرار دهیم و از پشتیبانی و آگاهی از امور منطقه کوشا باشیم.
پایش فعالیت‌ها الزامی است و به همین خاطر اتاق فکر را فعال‌تر خواهیم کرد.
شور و مشورت و همکاری را در اولویت کار مان انجام دهیم و با برنامه فعالیت کنیم و نتیجه مورد نظر را کسب کنیم.

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
۱۸۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است