منطقه هفت

شماره تلفن داخلی

شهروند گرامی تلفن گویای منطقه  به شماره های 37240091 و 37242780 و 37220077 پاسخگوی شما میباشد .
عنوان  نام واحد کارکنان واحد  شماره  نام واحد  کارکنان واحد  شماره 
حوزه شهردار دفتر شهردار مسئول دفتر : خانم  رنجبر   214-203  حقوقی   آقای مقتدر-خانم خوش آئین-آقای اکبری 232
مدیر حوزه - آقای استوار 300 بازرسی آقای چشم براه 269
آقای شاطرپوری 298 حراست  آقای  اسلامی 207
 خدمات :آقایان زارع - کریمی 212 کارشناس ترافیک  آقای علوی 208
  کارشناس زیباسازی آقای خسرو حسینی پور
حوزه شهرسازی و معماری معاون شهرسازی و معماری منطقه  آقای اسکندری 205  کمیسیون ماده صد آقای رنجبر 210
 دفتردار: آقای جمشید نوروزی 206  خانم کدخدایی
کارشناس فنی آقایان نیکنام- مکارم 283 خانم ناصری
مسئول املاک  خانم بقال پور 209 کارشناس املاک آقای ابراهیمی 209
کمیسیون معماری آقای نجات بخش 290
کارشناس شهرسازی خانم شایان 220 نقشه برداری  آقای : خردمندی- آقای برهمت 272
خانم عباسی 288
خانم حسینی 285
راهبر سیستم :خانم پناهی 294 کارشناس بازدید آقایان: گلکاری- ابراهیمی-امیری 219
میسول فنی-شهرسازی محمد جعفری 218  مسوول تخلفات       آقای آیات 235
حوزه خدمات شهری معاون خدمات شهری آقای  بیابانی دفتردار :سجاد جعفری 230 کارشناس تخلفات آقایان سربی-متین راد 240
دفتر دار تخلفات                  آقای جوکار  292
امور شهر و تأسیسات  آقای پور حسن       233  مسئول امور شهر:آقای محمودی 238 مسئول فضای سبز آقای کورآوند  287
کارشناس تأسیسات  آقای پیام دهقانی 237 کارشناس فضای سبز  آقای قاسمی 
کارشناسان فضای سبز  خانمها:مقتبس-مهدی زاده-نیکی- خانم زارع 236
موتور خانه  شرکت پیمانکاری تاسیسات 301
آقایان:  استواری- پیروی-مهبودی 252
کارشناس امور شهر آقایان: موسوی  - پرواز 234 دفتردار عمران برزگر 231
حوزه فنی و عمرانی معاون فنی و عمرانی آقای اصغر موسوی 231 کارشناسان عمران آقایان :   نوذری - پارسایی- سرحدی 257
کنترل کیفیت - نقشه برداری آقایان: مینا -خانم حمزییان 257
کارشناسان عمران  آقایان : کوثر - میرزایی 241 موتوری  آقای بهمنی  211
حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی رئیس  اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  آقای سید آرش موسوی 245 کاردکس آقای اله مرادی 251
کارشناس منابع انسانی خانم عباس نژاد  295 مردمیار خانم محبی 253
دبیرخانه  آقای افسری- خانم احترامی 247  کارشناسان فن آوری و اطلاعات  خانم احمدی کیا  217
ماشین نویس خانم کشاورز 248
کارشناس ارتباطات  روابط عمومی --- -- آقای نجفی
مشاور شهردار آقای امینی 215
آقای حسینی تنظیم اسناد-حسابداری و ممیزی خانم الهی منش 262
مسوول روابط عمومی و فرهنگی  آقای امیر عبدالهی 289 قراردادهای مالی آقایان:عزیز سلج- مظفری 263
حوزه مالی  معاون مالی و اقتصادی آقای یزدان پرست  260 انبار و اموال  خانم تارخ 213
کارپردازی(وصول چک) آقای زارعی-حیدری 261 اصناف  خانم طالبان پور  268
مغایرت بانکی وممیزی عمران  خانم زیادی پور-خانم گلخنی  265
      بایگانی  آقایان : اسدزاده-غفاری-فتحی 279
واحد درآمد و نوسازی  رئیس درآمد و نو سازی آقای آرمان 271 بانک شهر  37223659 281
محاسب درآمد آقایان :کرمی - نصیبی 273 کنترل پروژه آقای مینا 201
محاسب نوسازی و تقسیط خانم گلندی 216 شماره تلفن عمومی منطقه هفت 37220077-37242780-37240091
کارشناس مطالبات خانم قهرمانی 293 پسماند(مهندس عمران) فرخی 284

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
۲۲۵۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
بلوار فرصت شیرازی ابتدای خیابان ساحلی ایستگاه شماره 7 آتش نشانی
37240091-37242780-37220077
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۱/۰۵/۲۰