منطقه هفت

شماره تلفن داخلی

تلفن های داخلی و مستقیم شهرداری منطقه هفت
حوزه شهردار   حراست و بازرسی 
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
1 مدیر حوزه شهردار - 300 -   1 مسئول حراست آقای زارعی 207 -
2 مسئول دفتر شهردار  خانم رنجبر 203-214 -   2 مسئول بازرسی  آقای چشم براه 269 -
3 کارشناس طراحی آقای شاطر پوری 298 -   3 حفاظت فیزیکی آقایان ماندنی، رضایی و آزاد 251 -
4 مسئول حمل و نقل و ترافیک آقای علوی زاده 208 -            
5 مشاور شهردار آقای حسینی 215 -   حوزه معاونت خدمات شهری
6 کنترل پروژه خانم حمزئیان 201 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
            1 معاون خدمات شهری آقای بیابانی 230 -
اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی    2 دفتردار خدمات شهری - 230 -
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   3 مسئول کنترل تخلفات  آقای جعفری 235 -
1 رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی آقای موسوی 245 -   4 کارشناس تخلفات آقای متین راد 240 -
2 مسئول کارگزینی خانم عباس نژاد  295 -   5 دفتردار تخلفات آقای جوکار 292 -
3 کارشناس آمار و برنامه ریزی  خانم صالحی 208 -   6 رییس اداره تأسیسات و امورشهر آقای محمودی 233 -
4 ترابری آقای بهمنی 211 -   7 کارشناسان امورشهر آقایان موسوی و پرواز 234 -
5 مردم یار - 253 -   8 کارشناس تأسیسات و دفتردار امورشهر آقای دهقانی 237 -
            9 موتورخانه آقایان استواری، پیروی و مهبودی 252 -
دبیرخانه    10 شرکت پیمانکاری تأسیسات - 301 -
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   11 مسئول امورسیما، منظر و فضای سبز آقای احسان جو 238 -
1 مسئول و متصدی دبیرخانه آقای افسری و خانم احترامی 247 -   12 کارشناسان فضای سبز آقای علیمردانی و خانم نیکی 236 -
2 ماشین نویسی - 248 -   13 کارشناسان فضای سبز خانم ها مقتبس و زارع 287 -
            14 کارشناس HSE خانم کاظمی 236 -
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات            
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   حوزه معاونت فنی و عمرانی
1 مسئول و کارشناس IT خانم احمدی کیا و آقای نجفی 217 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
            1 معاون فنی و عمرانی  آقای موسوی 231 -
حوزه مالی و اقتصادی   2 کارشناسان عمران  آقایان نوذری و پارسایی و مظلومی 259 -
ردیف   نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   3 کارشناسان عمران  آقایان کوثر و میرزایی و جمشیدی 241 -
1 معاون مالی و اقتصادی  آقای یزدان پرست 260 -   4 کارشناس تاسیسات آقایان زرینی و  برزگر 231 -
2 کارپردازی و کارشناس مالی (وصول چک) آقایان زارعی و حیدری 261 -            
3 رییس اداره مالی خانم الهی منش 262 -   امور املاک و مستغلات
4 کارشناس مالی (امور قراردادها) آقایان عزیزسلج و مظفری 263 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
5 کارشناس مالی (مغایرت بانکی- ممیزی) خانمها کشاورزی و گلخنی 264 -   1 مسئول امور املاک و مستغلات خانم بقال پور 209 -
6 جمعدار اموال  خانم تارخ 213 -   2 کارشناس املاک آقای ابراهیمی 209 -
                     
حوزه شهرسازی و درآمد   امور حقوقی
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
1 معاون شهرسازی و معماری آقای جعفری 205 -   1 مسئول امور حقوقی - 232 -
2 رئیس فنی  خانم ساریخانی 218 -   2 کارشناسان حقوقی آقای اکبری و خانم ابوالحسنی 232 -
3 دفتردار معاون شهرسازی و معماری آقای اله مرادی 206 -            
4 شهرساز آقای مکارم پور 283 -   کمیسیون ماده صد 
5 شهرساز آقای خواجه رحیمی 284 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
6 شهرساز خانم حسینی 285 -   1 دبیرکمیسیون ماده صد خانم کدخدایی 210 -
7 شهرساز آقای نیکنام 290 -   2 کارشناسان کمیسیون ماده صد آقایان رنجبر و حیدری 210 -
8 شهرساز آقای صفایی 220 -            
9 کارشناسان توسعه معابر آقایان خردمندی و برهمت 272 -   واحد زیباسازی
10 کارشناسان بازدید آقایان گلکاری، ابراهیمی 219 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
11 کارشناس بازدید آقای امیری 221 -   1 مسئول زیباسازی آقای حسینی پور 208  
12 دبیر کمیسیون معماری آقای نجات بخش 276 -            
13 مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد پایدار آقای براتی 271 -   آبدارخانه
14 کارشناسان درآمد آقایان کرمی و نصیبی و خانم فاتحیان 273 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
15 کارشناسان درآمد خانم گلندی و آقای شمالی 216 -   1 آبدارخانه حوزه شهردار آقایان کریمی و زارع 212 -
16 نماینده اصناف خانم طالبان پور 268 -            
17 مسئول کمیته ممیزی خانم شایان 293 -   بانک شهر
18 کارشناسان ممیزی خانم ها عباسی و رستمی 225 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
19 بایگانی آقایان اسدزاده، غفاری و فتحی 279 -   1 بانک شهر  - 281 37223659
                     
امور ارتباطات و فرهنگی   شماره تلفن های عمومی منطقه :   
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   37240091-37242780-37220077  
1 مسئول امور ارتباطات و فرهنگی آقای عبدالهی 289 -          

منبع : شهرداری منطقه هفت شیراز
۴۲۴۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
بلوار فرصت شیرازی ابتدای خیابان ساحلی ایستگاه شماره 7 آتش نشانی
37240091-37242780-37220077
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۱/۰۴