احداث ادامه مسیر بلوار نصر شرقی و محوطه سازی و آسفالت معبر ورودی برم دلک

شهرداری منطقه هفت با هدف احیا منطقه تاریخی *برم دلک* و استفاده از پتانسیل گردشگری این منطقه ،اقدام به احداث ادامه مسیر بلوار نصر شرقی و محوطه سازی و آسفالت معبر ورودی به این منطقه تاریخی نموده است.

منبع : منطقه هفت
تعداد بازدیدها : ۴۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است