بازدید سرزده مهندس مسعودی، شهردار محترم منطقه هفت ازواحدشهرسازی ومعماری ودیدار چهره به چهره بامراجعین محترم

بازدید سرزده مهندس مسعودی، شهردار محترم منطقه هفت ازواحدشهرسازی ومعماری ودیدار چهره به چهره بامراجعین محترم درخصوص رفع موانع ومشکلات وتسریع درپاسخگویی به آنان

منبع : منطقه هفت
تعداد بازدیدها : ۴۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است