برگزاری مراسم معارفه مهندس کوراوند،رئیس محترم واحد فضای سبز منطقه هفت

برگزاری مراسم معارفه مهندس کوراوند،رئیس محترم واحد فضای سبز منطقه هفت،باحضور دکترمحمدی،معاون محترم سازمان سیما، منظر ،فضای سبزشهری ومهندس مظفری، معاون محترم خدمات شهری شهرداری منطقه هفت

منبع : منطقه هفت
تعداد بازدیدها : ۵۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است