​بازدید میدانی از منطقه تاریخی برم دلک

بازدید میدانی مهندس هاشم پور، معاون محترم مالی واقتصادی شهرداری شیراز ومهندس مسعودی شهردار محترم منطقه هفت، سرکارخانم دکتر برهمن،عضو محترم کمسیون معماری شهرداری شیراز،از منطقه تاریخی برم دلک واتخاذتدابیر در جهت تملک املاک این منطقه واجرای پروژه منطقه توریستی، تفریحی وگردشگری برم دلک

منبع : منطقه هفت
تعداد بازدیدها : ۳۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است