گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 7 در دی ماه  1399
ردیف عنوان پروژه   مشخصات فنی پروژه درصد پیشرفت فیزیکی احجام و مقادیر فعالیتهای انجام شده در این 
پیمانکار مبلغ قرارداد مدت قرارداد  
تجمعی فعالیت واحد مقدار انجام شده در 
1 عملیات شبکه آبیاری سطح منطقه هفت سبزکاران کاوش 3,846,228,178 6 لوله گذاری جهت آبیاری فضای سبز 98% لوله ابیاری قطره ای و آب اصلی مترطول 200
2 لوله گذاری بلوار نصر شرقی کوچه 35 هرمز آتی آب 10,566,953,700 5 لوله گذاری دفع آبهای سطحی 90% لوله گذاری متر طول 346
3 عملیات آسفالت در کوچه های بلوار نصرشرقی، اتحاد، بلوار سادات، شریف آباد، دوران، فرصت شیرازی و تخت جمشید بهنام علیزاده 1,360,665,230 4 آسفالت 90% آسفالت متر مربع 16000
4 عملیات توسعه شبکه تاسیسات آبرسانی فضای سبز جنگل کاری کوه راه شمال منطقه حد فاصل سر تل حسین آباد تا برم دلک عمران سازه دیشموک 6,465,623,516 5 حفاری
خرید
لوله کشی
90% لوله گذاری به قطر 50-90-63 مترطول 800
5 عملیات راهسازی و لوله گذاری بلوار مولوی فاز3 ساختمانی تواناست 35,440,000,000 8 خاکبرداری و زیرسازی کانیوا-پیاده روسازی 54% سنگ سازی    
6 عملیات محوطه سازی پیست اسکیت سلحشوران آپامه شهرک نارون 4,966,440,733 4 خاک برداری-زیرسازی-کانیواگذاری-پیاده رو سازی 37% سنگ سازی    
7 عملیات اجرای تک لبه در اطراف زمینهای سبز در اراضی سلحشوران، بلوار اتحاد و فرصت شیرازی پیمانکاری بهنام علیزاده 2,053,815,030 2 اجرای تک لبه 85% اجرای تک لبه متر مربع 1000
8 عملیات آسفالت و تراش و ترمیم آسفالت در بلوار نصرآباد، فرصت شیرازی، اتحاد، شهید شیرودی و سلحشوران ایمن راه کاوش 27,622,095,098 4 آسفالت-تراش و ترمیم 90% آسفالت متر مربع 13000
9 آسفالت در معابر فرعی بلوار نصرآباد، اتحاد، شریف آباد و سهل آباد ساوالان گستر فارس 2,197,171,637 3 آسفالت 95% آسفالت متر مربع 12000
10 عملیات نقشه برداری در سطح منطقه هفت پاسارگاد مختصات فارس 1,009,593,685 12 عملیات نقشه برداری 98%      
11 عملیات جداره بیرونی نورگیرها و ایستگاههای قطار شهری میدان الله نیروان آپادانا 11,254,442,014 3 رنگامیزی 97% اجرای طرح معماری روی نورگیرها    
12 عملیات لایروبی رودخانه خشک پی چهل منار پاسارگاد 12,295,530,000 5 لایروبی 98% خاکبرداری
لجن برداری
 
 متر مکعب
300000
500
13 عملیات لکه گیری آسفالت کوچه های بلوارهای نصر شرقی، شهید شیرودی، اتحاد، ولایت، خیابان شهید دوران و کلیه انشعابات مربوطه   ساوالان گستر فارس 10,986,249,649 4 عملیات آسفالت 65% آسفالت متر مربع 8000
14 عملیات بارگیری و حمل ضایعات از سطح منطقه هفت شامل بلوار ولایت مجاور پل قطار شهری، برم دلک، نصرآباد، قصر ابونصر و سرتل حسین آباد   پیمانکاری کشاورز 3,667,047,412 3 خاکبرداری و ضایعات در کوچه 28 90% خاکبرداری مترمکعب 2000
15 عملیات احداث فاز دوم محوطه سازی قصر ابونصر ایمن راه کاوش 2,111,593,934 3 خاکریزی-سنگ ریزی 25%      
16 عملیات خدمات مشاوره برای بازنگری فاز یک و طراحی فاز دو مجموعه تفریحی قصر ابونصر جهان نمای شهر راز 2,196,794,880 3 مشاوره 20%      
17 عملیات زیرسازی و کانیواگذاری و لبه گذاری در کوچه های شریف آباد، سهل آباد، احمدآباد، فرصت شیرازی، شیرودی، اتحاد و فاضل نیما راه گستر فارس 3,190,435,180 4 خاکبرداری ، کانیوا گذاری 70%      
18 عملیات تراش و ترمیم و روکش آسفالت معابر سطح منطقه هفت مختصات راه آسیا 35,295,063,313 5 آسفالت-تراش و ترمیم 50%      
19 عملیات تکمیل فاز یک منظر بلوار خلیج فارس آقای ابوطالب راد بهجانی 3,242,908,787 3 تحویل موقت 97%     تحویل موقت
20 عملیات بهسازی و تعمیر بوستان های شهروند، پرواز، مطهر و سطح منطقه هفت آرتا راه زاگرس بهنیا 2,757,935,000 5 تعمیر و بهسازی راههای دسترسی پارک پرواز-تعمیر واش بتن-بهسازی محل های آبگرفتگی 95% خاکبرداری
پخش ماکادم
پخش تونان
بتن ریزی
   
21 عملیات پیاده روسازی بلوار خلیج فارس آذین سازه فدک یار 2,500,580,276 3 اجرای بتن ماله پروانه ای 80%      
22 خرید و حمل و تخلیه مخزن پلی اتیلن 60 مترمکعبی با مشخصات فنی پیوست بهاره حسینی پور شیراز 3,100,000,000 1 خرید و حمل 100% خرید و حمل    
23 عملیات مرحله دوم احداث آبرو جهت کنترل سیلاب در کوههای شمال شرقی واقع در کوچه28 نصر شرقی حدفاصل برم دلک تا حسین آباد سرتل تکوین سرای نوید فارس 3,278,180,744 3 دیوارگذاری سنگی 90% لوله گذاری
خاکبرداری
سنگ برداری
 
 متر مکعب
60
150
24 عملیات پیاده روسازی شهرک سلحشوران  مارکان راه فارس 2,050,335,631 3 اجرای پیاده رو 67% بستر سازی
مخلوط ریزیبتن ریزی
   
25 عملیات زیرسازی و آسفالت و کانیواگذاری در کوچه های احمدآباد و فاضل و سهل آباد و بلوار اتحاد و شریف آباد نیما راه گستر فارس 8,505,531,859 5 زیرسازی کوچه 8سهل اباد 50% زیرسازی
خاکبرداری
کانیواگذاری
   
26 عملیات زیرسازی و آسفالت و کانیواگذاری و لبه گذاری محلات محروم وزیرآباد، قلعه نو، ترکان و نصرآباد   تچرا گستر پارس 6,288,214,465 4 خاکبرداری و زیرسازی بلوار اتحاد کوچه 13-55/3 80% زیرسازی
خاکبرداری
کانیواگذاری
   
27 عملیات زیرسازی سایت الیاف(خرمشکوه) واقع در بلوار خلیج فارس نقش بندان شیراز 50,771,652,602 5  سنگریزی-پخش و تسطیح 30% خاکبرداری
سنگریزی
 
 متر مکعب
200
4000
28 عملیات آرام سازی مسیر سواره رو و اجرای گذر عابر پیاده در بلوار نصرشرقی افق کهکشان شهر راز 1,951,486,755 3 سنگ فرش خیابان 80% خاکبرداری
پخش ماکادم
بتن ریزی
 
 متر مکعب
570
1
21
29 عملیات اجرای طرح هندسی ترافیکی بلوار خلیج فارس، بلوار نصرشرقی، بلوار کوثر، بلوار فرصت شیرازی و سطح منطقه   پیمانکاری معدل 4,578,132,304 6 تک لبه گذاری-زیرسازی 60%      
30 عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی بلوار نصر شرقی کوچه35 فرعی2 ماهان سنجش فارس 2,381,984,435 3 لوله  گذاری 85% اجرای مهنول
لوله گذاری
متر طول 1
30
31 عملیات دیوار سنگی دیوار سنگی حائل رودخانه خشک رادگستر رامجرد 13,995,587,061 6 دیوارچینی 30% دیوارچینی  
 متر مکعب
50
32 عملیات اجرای آلاچیق در پارک حاشیه ای بلوار خلیج فارس – حد فاصل بلوار کوثر و خیابان سلامی جنوبی  توسعه گران ارشان فولاد 2,012,253,881 4 اجرا و نصب چوبهای سقف 70% نصب اسکلت    
33 لوله گذاری در کوچه شهید اسکندری واقع در بلوار ولایت تیرگان نیکان دیاکو 4,048,468,076 3 لوله  گذاری کانال   70% لوله گذاری
بتن دور لوله
   
34 عملیات تکمیل پارک نصرآباد فاز یک تکوین سرای نوید فارس 2,326,247,661 2 دیوار گذاری سنگی-خشکه چینی 80%      
35 عملیات احداث گورآب و چکدم در کوههای قصر ابونصر پیمانکاری رضایی 2,604,433,457 2 اسکله ریزی و سنگ ریزی 95%      
36 عملیات زیرسازی راههای انبار سلحشوران   عرصه گستران مرند 2,145,159,840 3 خاکبرداری-پخش راکفیل-پخش و کوبیدن مخلوط 45%      
37 عملیات پیاده روسازی ضلع شمالی بلوار ولایت  اکسیر صنعت سنا 2,024,758,051 3 تجهیزکارگاه 5%      
38 عملیات پیاده روسازی بتنی بلوار خلیج فارس حدفاصل بلوار کوثر تا خیابان سلامی  اکسیر صنعت سنا 1,795,667,786 3 اجرای بتن ماله پروانه ای 40%      
39 عملیات بهسازی و زیرسازی و کانیواگذاری و لبه گذاری در کوچه های دستخضر و کوچه های فاضل  اکسیر صنعت سنا 2,122,545,189 4 خاکبرداری
زیرسازی
20% خاکبرداری  
 متر مکعب
100
40 عملیات بهسازی و زیرسازی و کانیواگذاری و لبه گذاری در کوچه های احمدآباد ، شریف آباد و سهل آباد  پیمانکاری ابنیه بمون علیزاده 2,188,019,254 4 جدول گذاری-کانیوا گذاری-تسطیح و کوبیدن بسترو مخلوط ریزی 60%      
41 عملیات جابجایی شبکه برق بلوار اتحاد فازگستران رعد فارس 1,349,358,350 2 جابجایی شبکه برق بلوار اتحاد 10% جابجایی شبکه برق بلوار اتحاد    
42 عملیات بهسازی بلوار کوثر و اطراف میدان میوه و تره بار پیمانکاری غلامرضا علیزاده 15,110,077,860 4 تخریب اسفالت-خاکبرداری 25%      
43 عملیات فاز دوم منظر سبز خلیج فارس پی چهل منار پاسارگاد 51,045,365,576 6 سنگ ریزی و اجرای پیاده روسازی 10%      
44 عملیات تهیه و حمل و تخلیه اساس و زیراساس رودخانه ای از معادن شمال غرب شیراز (دوکوهک)  پیمانکاری اعتمادی 3,091,750,000 1   0% بستر سازی
مخلوط ریزیبتن ریزی