گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 7 درمهر ماه  1399
ردیف عنوان پروژه   مشخصات فنی پروژه   احجام و مقادیر فعالیتهای انجام شده در این 
پیمانکار مبلغ قرارداد مدت قرارداد ضریب پیمان  
تجمعی فعالیت واحد مقدار انجام شده در 
1 عملیات شبکه آبیاری سطح منطقه هفت سبزکاران کاوش 3,846,228,178 6 1.49 لوله گذاری جهت آبیاری فضای سبز 98% لوله ابیاری قطره ای و آب اصلی مترطول 200
2 عملیات  پخش و تسطیح و کوبیدن آسفالت به صورت دستمزدی در معابر فرعی بلوار اتحاد، بلوار نصرشرقی و سطح منطقه  دنا راه زاگرس 2,723,604,749 5 0.95 پخش و اجرای آسفالت 100% آسفالت متر مربع 1500
3 عملیات اصلاح، تعمیر و مرمت جداول، کانیوا، تک لبه، کف کشی جدول، موزاییک فرش و سنگ فرش در سطح منطقه هفت  رهاب سازه بوشهر 2,180,934,069 6 1.20 اصلاح و تعمیر ، تک لبه و کانیوا در و جداول سطح منطقه 97% اتمام عملیات    
4 لوله گذاری بلوار نصر شرقی کوچه 35 هرمز آتی آب 10,566,953,700 5 0.74 لوله گذاری دفع آبهای سطحی 37% لوله گذاری متر طول 346
5 عملیات اجرای تاسیسات مکانیکی تکمیل فاز یک پارک نصرآباد پایه سازان سنگ فرش سماء 2,028,840,734 3 1.14 اجرای تاسیسات مکانیکی 98% لوله گذاری بلوار تخت جمشید.نصب پمپ    
6 احداث زمین ورزشی سرتل حسین آباد رکین سازان نیکنام 3,471,749,880 4 1.38 خاکبرداری ، بنایی با سنگ لاشه ، بتن ریزی ، اجرای سنگ پلاک 98% اتمام عملیات    
7 عملیات اجرای منظر فضای سبز (پارک حاشیه ای) بلوار خلیج فارس پی چهل منار پاسارگاد 17,946,532,669 6 1.29 خاکبرداری ، زیرسازی ، بدنه سازی و زیباسازی ، پیاده رو سازی ، تاسیسات 97% اتمام عملیات    
8 عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی بلوار شهید سادات مهدی بمون علی زاده 1,686,117,212 3   لوله گذاری 93% لوله گذاری متر طول  250
9 عملیات احداث پارک محله ای حسین آباد سرتل عرفان بنا چین شهر راز 1,681,607,047 4 -0.13 خاکبرداری-زیرسازی-بتن فرش-سنگ فرش-حفاری در سنگ 100% آسفالت متر مربع 200
10 عملیات بهسازی و احیا میدان الله  کوه بر عرش ساز 1,928,681,124 3   اجرای تک لبه و سنگ کوبیک و تخریب و خاکبرداری 97% اتمام عملیات    
11 عملیات آسفالت در کوچه های بلوار نصرشرقی، اتحاد، بلوار سادات، شریف آباد، دوران، فرصت شیرازی و تخت جمشید بهنام علیزاده 1,360,665,230 4 -0.20 آسفالت 98% آسفالت متر مربع 16000
12 عملیات توسعه شبکه تاسیسات آبرسانی فضای سبز جنگل کاری کوه راه شمال منطقه حد فاصل سر تل حسین آباد تا برم دلک عمران سازه دیشموک 6,465,623,516 5 0.27 حفاری
خرید
لوله کشی
90% لوله گذاری به قطر 50-90-63 مترطول 800
14 عملیات بهسازی میدان الله کوه بر عرش ساز 18,647,276,963 4 0.55 اجرای آبنما و خاکبرداری 97% اتمام عملیات    
16 عملیات خاکبرداری و حمل ضایعات میدان الله تونل گشای فارس 1,561,814,781 3 -0.10 خاکبرداری و حمل 97% اتمام عملیات    
17 عملیات راهسازی و لوله گذاری بلوار مولوی فاز3 ساختمانی تواناست 35,440,000,000 8 0.27 خاکبرداری و زیرسازی کانیوا-پیاده روسازی 33% سنگ سازی    
18 عملیات ایزوله کردن تاسیسات قطارشهری پیمانکاری روحانیان 2,135,520,137 3 34.50 ایجاد اتاق ایزوله 97% اتمام عملیات    
19 پروژه مه پاشی میدان الله پیمانکاری روحانیان 2,145,884,000 2 30.00 ایجاد اتاق تاسیسات 97% اتمام عملیات    
20 عملیات تکمیل بهسازی میدان الله کوه بر عرش ساز 18,596,416,651 3 55.00   97% اتمام عملیات    
21 عملیات محوطه سازی پیست اسکیت سلحشوران آپامه شهرک نارون 4,966,440,733 4 28.00 خاک برداری-زیرسازی-کانیواگذاری-پیاده رو سازی 37% سنگ سازی    
22 عملیات اجرای تک لبه در اطراف زمینهای سبز در اراضی سلحشوران، بلوار اتحاد و فرصت شیرازی پیمانکاری بهنام علیزاده 2,053,815,030 2 0.18 اجرای تک لبه 97% اجرای تک لبه متر مربع 1000
23 عملیات آسفالت و تراش و ترمیم آسفالت در بلوار نصرآباد، فرصت شیرازی، اتحاد، شهید شیرودی و سلحشوران ایمن راه کاوش 27,622,095,098 4 0.38 آسفالت-تراش و ترمیم 85% آسفالت متر مربع 13000
25 آسفالت در معابر فرعی بلوار نصرآباد، اتحاد، شریف آباد و سهل آباد ساوالان گستر فارس 2,197,171,637 3 0.16 آسفالت 95% آسفالت متر مربع 12000
26 عملیات نقشه برداری در سطح منطقه هفت پاسارگاد مختصات فارس 1,009,593,685 12 -0.54 عملیات نقشه برداری 60%      
27 عملیات جداره بیرونی نورگیرها و ایستگاههای قطار شهری میدان الله نیروان آپادانا 11,254,442,014 3 0.85   80% اجرای طرح معماری روی نورگیرها    
28 پیاده روسازی باند جنوبی بلوار تخت جمشید و باند غربی امام خامنه ای عمران ساباط ارم 4,736,367,138 3 0.29 زیرسازی و پیاده رو سازی 83% بتن ریزی    
29 عملیات پیاده روسازی بتنی بلوار ولایت خوش سیماسازان راه ابریشم 2,155,114,308 3 0.27 زیرسازی و پیاده رو سازی 95% بتن ریزی
خاکبرداری
تخریب بتن
مترمکعب 56
300
40
30 عملیات اسکلت ساختمان تجاری شماره 2 سهل آباد ایرسا سپهر زاگرس 2,009,844,700 3 0.35   5%      
31 عملیات لایروبی رودخانه خشک پی چهل منار پاسارگاد 12,295,530,000 5 -0.07 لایروبی 65% خاکبرداری
لجن برداری
 
 متر مکعب
300000
500
32 عملیات لکه گیری آسفالت کوچه های بلوارهای نصر شرقی، شهید شیرودی، اتحاد، ولایت، خیابان شهید دوران و کلیه انشعابات مربوطه   ساوالان گستر فارس 10,986,249,649 4 0.22 عملیات آسفالت 50% آسفالت متر مربع 8000
34 عملیات بارگیری و حمل ضایعات از سطح منطقه هفت شامل بلوار ولایت مجاور پل قطار شهری، برم دلک، نصرآباد، قصر ابونصر و سرتل حسین آباد   پیمانکاری کشاورز 3,667,047,412 3 -3.00   30% خاکبرداری و ضایعات در محوطه قصر ابونصر    
35 عملیات احداث فاز دوم محوطه سازی قصر ابونصر ایمن راه کاوش 2,111,593,934 3 10.9   0%      
36 عملیات خدمات مشاوره برای بازنگری فاز یک و طراحی فاز دو مجموعه تفریحی قصر ابونصر جهان نمای شهر راز 2,196,794,880 3 0.00   0%      
37 عملیات زیرسازی و کانیواگذاری و لبه گذاری در کوچه های شریف آباد، سهل آباد، احمدآباد، فرصت شیرازی، شیرودی، اتحاد و فاضل نیما راه گستر فارس 3,190,435,180 4 0.20   5%      
38 عملیات تراش و ترمیم و روکش آسفالت معابر سطح منطقه هفت مختصات راه آسیا 35,295,063,313 5 0.40   30%      
39 عملیات تکمیل فاز یک منظر بلوار خلیج فارس آقای ابوطالب راد بهجانی 3,242,908,787 3 0.24   10%      
40 عملیات بهسازی و تعمیر بوستان های شهروند، پرواز، مطهر و سطح منطقه هفت آرتا راه زاگرس بهنیا 2,757,935,000 5 0.39   30% خاکبرداری
پخش ماکادم
پخش تونان
بتن ریزی
   
41 عملیات پیاده روسازی بلوار خلیج فارس آذین سازه فدک یار 2,500,580,276 3 0.23   5%      
42 خرید و حمل و تخلیه مخزن پلی اتیلن 60 مترمکعبی با مشخصات فنی پیوست بهاره حسینی پور شیراز 3,100,000,000 1 0.42   90% خرید و حمل    
43 عملیات مرحله دوم احداث آبرو جهت کنترل سیلاب در کوههای شمال شرقی واقع در کوچه28 نصر شرقی حدفاصل برم دلک تا حسین آباد سرتل تکوین سرای نوید فارس 3,278,180,744 3 0.23   45% لوله گذاری
خاکبرداری
سنگ برداری
 
 متر مکعب
60
150